Tag: IMPRUMUTURI RAPIDE

Ce este microcreditarea?

Nu există o definiție unică a microcreditului. Termenul „microcredit” este în general utilizat pentru a desemna împrumuturi mici acordate persoanelor fizice sau juridice excluse din sistemul financiar tradițional sau care nu au acces la bănci, cu scopul de a le ajuta să înființeze sau să dezvolte întreprinderi. Cu toate acestea, definiția microcreditului variază în mod considerabil de la un stat membru la altul și de la o parte interesată la alta, în funcție de mediul social, de situația economică și de obiectivele lor strategice.

Cererea de microcredite este alimentată de un spectru larg de debitori. Microcreditul poate fi disponibil doar pentru „microantreprenori”, persoane care desfășoară o activitate independentă și doresc să obțină finanțare pentru întreprinderi mici. Acesta poate fi, de asemenea, destinat exclusiv altor grupuri, cum ar fi persoanele excluse social care încearcă să facă față situațiilor de urgență, să își finanțeze educația sau chiar să achiziționeze bunuri de uz casnic de bază.

Microcreditele sunt, în general, foarte mici ca valoare, sunt pe termen scurt și nu sunt garantate, fiind rambursate de regulă într-un timp mai scurt și cu rate ale dobânzii mai mari decât împrumuturile bancare tradiționale. Cu toate acestea, dincolo de această descriere generală, microcreditele sunt acordate în condiții de creditare extrem de variate. De exemplu, termenul de rambursare a împrumutului este în general mai mic de șase luni, însă acesta poate fi extins până la zece ani. În ceea ce privește ratele dobânzii, un factor important de determinare a nivelului lor este existența legilor privind cămătăria. În cazul în care sunt în vigoare legi privind cămătăria, creditorii nu sunt autorizați să perceapă dobânzi mai mari decât o anumită rată maximă a dobânzii. În statele membre care nu au astfel de restricții, ratele dobânzii pot fi mai mari decât în cele în care există legi care reglementează cămătăria. Ca valoare, microcreditele se referă, în general, la credite care nu depășesc 25 000 EUR. Cu toate acestea, numeroase părți interesate europene definesc microcreditele drept împrumuturi, menționând valori fie mult mai mici, fie mult mai mari.

Activitățile desfășurate de micro-creditori ar putea depăși sfera creditării pentru a include și alte servicii financiare, cum ar fi produsele pentru economii, conturile curente, serviciile de plăți, serviciile de transfer, asigurările, leasingul și așa mai departe. Această gamă largă de servicii financiare ar trebui însă să fie denumită „microfinanțe” și să fie utilizată într-un sens mai larg decât termenul „microcredit”.

Lipsa unei definiții consecvente a microcreditului, cu utilizare generală, împiedică colectarea de informații și date cu privire la această activitate, ceea ce face dificilă urmărirea evoluției microcreditelor în UE. Sunt greu de găsit informații și cifre fiabile pentru volumul de microcredite și servicii conexe, în special pentru UE în ansamblu. Împrumuturi cu caracteristici similare pot fi clasificate alternativ fie ca microcredite fie ca împrumuturi convenționale, în funcție de context. Acestea pot fi declarate ca fiind credite de consum, credite pentru persoane fizice, credite acordate întreprinderilor sau credite pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri).

SEBASTIAN RECUPERARI si societatea afiliata SEBASTIAN CAPITAL, contribuie in plan national la dezoltarea microcreditarii si cresterea sprijinului micilor antreprenori, prin finantarea achizitiei de mici echipamente. Astfel, micii intreprinzatori isi pot achizitiona in rate trimestriale echipamentele necesare desfasurarii afacerii, finantarea fiind asigurata in termen de 24 de ore de catre SEBASTIAN CAPITAL.

Call Now Button