Din experientele Sebastian Recuperari, va recomandam

„Contractele de leasing, precum și garanțiile reale și personale, constituite în scopul garantării obligațiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii” potrivit dispozițiilor art. 8 din OG nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing. În cadrul procedurii executării silite dispozițiile art. 4 alin 3 din Legea nr. 297/2018 așa cum au
Noile reglementări în domeniul publicității mobiliare, respectiv aspectele nou-introduse sunt art. 4 alin 3 din Legea 196/2020 privind publicitatea mobiliară, norme care vizează următorul aspect: ”(3) Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, pot fi opuse în executare numai sub condiția înscrierii in registru.” Pentru o

Ce este microcreditarea?

Nu există o definiție unică a microcreditului. Termenul „microcredit” este în general utilizat pentru a desemna împrumuturi mici acordate persoanelor fizice sau juridice excluse din sistemul financiar tradițional sau care nu au acces la bănci, cu scopul de a le ajuta să înființeze sau să dezvolte întreprinderi. Cu toate acestea, definiția microcreditului variază în mod

Recuperatori auto Bucuresti

1 VCI-3O6powAF631fxnCkdw
Dosarele preluate de la companiile de leasing sunt repartizate spre responsabilii de zone in 24 de ore de la primirea lor. In maxim 3 zile se vor contacta utilizatorii. Este prioritara si recomandata recuperarea bunurilor fara a se elimina posibilitatea ca utilizatorul sa achite integral debitele restante.
TOP