Tag: recuperatori leasing

Noi conditii pentru ca un contract de leasing sa fie titlu executoriu

Contractele de leasing, precum și garanțiile reale și personale, constituite în scopul garantării obligațiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii” potrivit dispozițiilor art. 8 din OG nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing.

În cadrul procedurii executării silite dispozițiile art. 4 alin 3 din Legea nr. 297/2018 așa cum au fost modificate prin Legea nr. 196/2020 a fost adoptată ca o normă de aplicare a dispozițiilor art. 641 din codul de procedură civilă care prevede că: ”Înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii, numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, în cazurile și condițiile anume prevăzute de lege. Orice clauză sau convenție contrară este nulă și considerată astfel nescrisă. Dispozițiile art. 664 și următoarele sunt aplicabile.”

Prin urmare, în ceea ce privește Societatea de Leasing, în calitate de Creditor al obligațiilor asumate de către Debitori prin Contractul de Leasing, începând cu data de 11.09.2020 ( intrarea în vigoare a Legii nr. 196/2020), pentru a solicita începerea procedurilor de executare silită împotriva debitorilor în baza contractului de leasing valabil încheiat, trebuie să solicite în prealabil înregistrarea titlului executoriu în Registrului Național de Publicitate Mobiliară.

 Operațiunea de înregistrare a contractului de leasing în vederea declanșării procedurilor de executare silită se realizează prin înscrierea în Registru a unui aviz specific inițial în baza unui formular FORMULAR DE AVIZ SPECIFIC INIŢIAL, Anexa nr. 26 la Ordinul Ministrului Justiției nr. 3431/C din 19 august 2019 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare.

 Informațiile ce vor fi înscrise în Registru pentru solicitarea de înregistrare în acest scop sunt următoarele:

 Date generale privind titlul executoriu supus publicității

Tip: CONTRACT DE LEASING

Numărul de înregistrare ____________

Data înregistrării ____________

  1. Destinația înscrierii ce urmează a fi efectuată

Publicitatea titlurilor executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată

 

  • Identificarea persoanelor părți în contract:

____________________________________________

  1. Calitatea părților:

____________________________________________

  1. Descrierea titlului executoriu constatat prin înscris sub semnătură privată:

____________________________________________

În urma efectuării înregistrării formularului de aviz specific inițial completat cu informațiile/datele mai sus exemplificate se generează un Aviz Specific – Aviz inițial, document ce reprezintă dovada înregistrării în Registru a titlului executoriu astfel se îndeplinește condiția prealabilă prevăzută la art. 4 alin 3 din Legea nr. 297/2018 așa cum au fost modificate prin Legea nr. 196/2020.

Call Now Button